Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

De Bachelor of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen – minor wijsbegeerte en moraalwetenschappen (180 studiepunten) bestaat uit 3 modules:
- Bachelor module 1
- Bachelor module 2
- Bachelor module 3 – minor wijsbegeerte en moraalwetenschappen
Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het bachelordiploma te behalen. De student dient hierbij de gestelde inschrijvingsvereisten te respecteren.


Bachelor module 1

Alle studenten die de bacheloropleiding in de Toegepaste Economische Wetenschappen aanvatten, dienen met deze module te starten.
Deze module komt overeen met het eerste jaar van het modeltraject.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Algemeen boekhouden
6ECTS credits - Management
6ECTS credits - Inleiding tot de micro-economie
6ECTS credits - Bedrijfsinformatica
6ECTS credits - Sociologie I
6ECTS credits - Wiskunde I voor Toegepaste Economische Wetenschappen
6ECTS credits - Inleiding tot de macro-economie
6ECTS credits - Ondernemingsrecht
6ECTS credits - Marketing
6ECTS credits - Statistiek I voor de bedrijfseconomische wetenschappen

Terug naar boven


Bachelor module 2

De 'Bachelor module 2' komt overeen met het tweede jaar van het modeltraject. Studenten die voor minstens 30 ECTS credits hebben verworven op bachelorniveau kunnen deze module aanvatten, rekeninghoudend met de inschrijvingsvereisten.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Macro-economie
6ECTS credits - Onderzoeksmethoden in economie en management
6ECTS credits - Marketingcommunicatie
6ECTS credits - Arbeids- en organisatiepsychologie
6ECTS credits - English for Business and Economics
6ECTS credits - Wiskunde II voor Toegepaste Economische Wetenschappen
6ECTS credits - Bedrijfsfinanciering
6ECTS credits - Management accounting
6ECTS credits - Statistiek II voor de bedrijfseconomische wetenschappen
6ECTS credits - Micro-economie

Terug naar boven


Bachelor module 3 – minor wijsbegeerte en moraalwetenschappen

De ‘Bachelor module 3 – minor wijsbegeerte en moraalwetenschappen’ De studiedelen uit deze module kunnen enkel opgenomen worden wanneer de student reeds 30 studiepunten credits verworven heeft in ‘Bachelor module 1’ en rekeninghoudend met de inschrijvingsvereisten. De student heeft bij voorkeur ‘Bachelor module 2’ afgerond.

Binnen deze module zijn er verplichte studiedelen en dient er ook 2 studiedelen uit de keuze specialisatie opgenomen te worden.
.

Verplicht

Het betreft 5 verplichte studiedelen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Français des affaires
6ECTS credits - Econometrie
6ECTS credits - Financial Markets and Institutions
6ECTS credits - Operationeel beheer en logistiek
6ECTS credits - Bachelorproef Toegepaste Economische Wetenschappen

Keuze - specialisatie

Het betreft 4 studiedelen. De student kiest er 1.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Fiscaliteit
6ECTS credits - Sustainability Economics
6ECTS credits - Bedrijfseconomie van non-profit organisaties
6ECTS credits - International Monetary Economics

Minor wijsbegeerte en moraalwetenschappen – Verplicht

Het betreft 2 verplichte studiedelen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - De grote stromingen uit de wijsbegeerte
6ECTS credits - Ethiek

Minor wijsbegeerte en moraalwetenschappen – Keuze

Het betreft 3 keuze studiedelen. De student kiest er 2.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Logica en wetenschapsfilosofie
6ECTS credits - Wetenschap en Maatschappij
6ECTS credits - Vrijdenken

Terug naar boven