Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme Social Sciences
Academic Bachelor's programme politieke wetenschappen en de sociologie
Academic Bachelor's programme sociologie

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Master of Science in de sociologie.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Science in de sociologie.

Overzicht inhoud van dit studieplan

De Master of Science in de Sociologie (60 ECTS credits) bestaat uit 3 modules:
- Onderzoek (18 ECTS credits)
- Verplicht (18 ECTS credits)
- Keuze (24 ECTS credits)
Elk van de modules moet door de student succesvol voltooid worden om het masterdiploma te behalen.

De masterproef wordt opgenomen in het afstudeerjaar. Indien de student voldoet aan de vereisten kan hij/zij desgewenst afstuderen in februari. De student dient de aanvraag hiertoe te doen via zijn self service studenten bij de start van het academiejaar.

De student kan na een gemotiveerde aanvraag en goedkeuring door de voorzitter van de opleidingsraad, maximaal 1 keuzevak binnen de optie 'algemene keuzevakken' (6 ECTS credits) vervangen door
- een vak uit het aanbod van de eigen of andere faculteit(en);
- een vak uit het aanbod van andere Vlaamse universiteiten;
Voorwaarde is dat het gekozen vak gedefinieerd is op masterniveau en dat de student voldoet aan de inschrijvingsvereisten. Het gekozen vak moet ook enig verband houden met de opleiding Sociologie. In geval van het opnemen van een extern vak is een schriftelijke toestemming van de titularis vereist. De student die van deze regeling gebruik wenst te maken neemt contact op met de studietrajectbegeleider via studietraject.es@vub.be.

De student die een vak opneemt aan een andere universiteit dient zich ook daar in te schrijven en te registreren. Check de website van de gastinstelling.


Onderzoek

De masterproef kan pas worden opgenomen wanneer ook alle andere vakken van de master zijn opgenomen of afgelegd. Indien je geselecteerd bent voor de masterproef: pre-doctoraal traject, contacteer dan de studietrajectbegeleider voor je registratie: studietraject.es@vub.be.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

18ECTS credits - Masterproef Sociologie
18ECTS credits - Masterproef Sociologie: Pre-doctoraal traject

Terug naar boven


Verplicht

Het verplichte deel van het masterprogramma omvat 3 verplichte vakken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Hedendaagse sociologische theorieën
6ECTS credits - Gevorderde data-analyse voor de sociale wetenschappen
6ECTS credits - European Social and Population Issues

Terug naar boven


Keuze

Binnen het keuzedeel van het masterprogramma kiest de student 4 keuzevakken. Studenten zijn vrij te kiezen over de vier keuzedomeinen of opties heen.

Om deze module af te werken, moet de student 24 ECTS credits behalen.

Optie Bevolkingsonderzoek

Het betreft 4 keuzevakken.

6ECTS credits - Sociale epidemiologie
6ECTS credits - Actuele bevolkingsvraagstukken en stadsdemografie
6ECTS credits - Migratie en de multiculturele samenleving
6ECTS credits - European Cities in an Urbanizing World

Optie Hedendaagse theorieën en cultuur

Het betreft 4 keuzevakken.

6ECTS credits - Grote culturele tendensen van de moderne tijd
6ECTS credits - Cultuuronderzoek
6ECTS credits - Sociologie van de tijd en de tijdsordening
6ECTS credits - Hedendaagse cultuur- en politieke filosofie

Optie Organisatie en beleid

Het betreft 3 keuzevakken.

6ECTS credits - Actuele maatschappelijke uitdagingen
6ECTS credits - Organizational Design
6ECTS credits - Human Resource Management

Optie Algemene keuze studiedelen

Het betreft 2 keuzevakken. Binnen deze optie kan de student ook kiezen voor één vak uit een andere opleiding of instelling. Contacteer de studietrajectbegeleider voor verdere informatie: studietraject.es@vub.be. Uit deze optie kunnen studenten 1 keuzevak opnemen.

6ECTS credits - Redelijk eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij
6ECTS credits - Gevorderde kwalitatieve onderzoeksmethoden

Terug naar boven