Faculteit Geneeskunde en Farmacie

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme farmaceutische wetenschappen

Het is mogelijk dat we je ook een van de volgende documenten opvragen om je dossier te kunnen evalueren.

ENKEL RECHTSTREEKSE TOELATING INDIEN DIPLOMA BEHAALD AAN VUB

Overzicht inhoud van dit studieplan

Er zijn drie masterrichtingen van telkens 120 studiepunten: Geneesmiddelenontwikkeling, Geneesmiddelenontwikkeling-Apotheker en Farmaceutische Zorg. Het einddiploma wordt behaald nadat 120 SP van EENZELFDE masteropleiding succesvol werden afgerond.


Masters in de Farmaceutische Zorg en Masters in de Geneesmiddelenontwikkeling-Apotheker krijgen de titel van apotheker.

In de leerlijn ‘Chemie en Analyse’ komen vooral opleidingsonderdelen aan bod die zich richten op farmaceutische, medicinale en instrumentele aspecten. Deze leerlijn verdwijnt in het tweede jaar van de masteropleidingen.

In de leerlijn ‘Van molecule tot patiënt’ zijn opleidingsonderdelen opgenomen die dieper ingaan op de werking van moleculen in het menselijk lichaam, hun toxicologische en farmacologische eigenschappen en het toepassen van deze kennis door de toekomstige apotheker. Zo komen naast de werkingsmechanismen, de gunstige en ongunstige effecten en andere klinisch relevante effecten van de belangrijkste geneesmiddelengroepen ook aspecten rond de toxiciteit van bepaalde stoffen en geneesmiddelen aan bod. In deze leerlijn komen in de Master Farmaceutische Zorg tevens meerdere opleidingsonderdelen aan bod die dieper ingaan op de zorg naar de patiënt toe.

De belangrijkste finaliteit van de leerlijn ‘Wetenschappelijk denken en onderzoek’ is de masterproef. In deze leerlijn vind je dan ook opleidingsonderdelen terug die specifiek gericht zijn op verschillende aspecten van wetenschappelijk onderzoek.

Algemeen liggen In de Masters in Geneesmiddelenontwikkeling meer nadruk op de leerlijnen ‘Chemie en Analyse’ en’ Wetenschappelijk denken en Onderzoek’, terwijl in de Master in Farmaceutische Zorg de leerlijn ‘Van Molecule tot Patiënt’ een belangrijkere rol heeft .
De opbouw van de modeltrajecten voor de masters kan geconsulteerd worden op de website van de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel. Het is aangeraden deze modeltrajecten zoveel mogelijk te volgen, aangezien zij de meest logische programma-opbouw bezitten.

Alleen studenten met een Bachelordiploma Farmaceutische Wetenschappen of studenten met minstens 150 SP van de Bacheloropleiding Farmaceutische Wetenschappen aan de VUB, worden toegelaten om in te schrijven voor opleidingsonderdelen van de masteropleidingen. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de gedefinieerde inschrijvingsvereisten van elk studiedeel.

Bij het combineren van opleidingsonderdelen uit verschillende modeltrajecten (maximum aantal toegelaten studiepunten/academiejaar = 72SP) moet rekening gehouden worden met de mogelijke overlap van de practica. Het is de verantwoordelijkheid van de student zelf om na te gaan of er in een studiedeel practica vervat zitten en dergelijke overlappingen te vermijden! Practica (met verplichte aanwezigheid) van twee verschillende modeltrajecten zijn over het algemeen NIET combineerbaar. Het studiedeel uit het vorige laagste jaar krijgt in dit geval ALTIJD voorrang op dit van het hogere jaar. Wend je tot de studietrajectbegeleider om uitsluitsel te krijgen in geval van enige twijfel.

In totaal, omvat dit studieplan 120 ECTS credits.


Master 1 farmaceutische zorg / apotheker

Master 1 farmaceutische zorg / apotheker

Om deze module af te werken, moet de student 59 ECTS credits behalen.

Chemie en analyse 1

Chemie en analyse 1

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 9 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Farmaceutische technologie: steriele toedieningsvormen en industriële processen
6ECTS credits - Farmaceutische technologie: receptuurkunde

Van molecule tot patiënt 1

Van molecule tot patiënt 1

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 41 ECTS credits worden geselecteerd.

4ECTS credits - Dermato-cosmetica in de officina
3ECTS credits - Communicatie binnen de farmaceutische en interprofessionele praktijk
4ECTS credits - Geïntegreerde farmacologie en farmacotherapie I
4ECTS credits - Farmacotherapie van de zelfzorg
5ECTS credits - Toxicologie en 3R-alternatieve methoden
4ECTS credits - Voedingsleer en voedingssupplementen
4ECTS credits - Cell-, gene and tissue therapy FZ Apotheker
3ECTS credits - e-gezondheid
3ECTS credits - Medische hulpmiddelen en thuiszorg
4ECTS credits - Farmaceutische zorg en rationeel geneesmiddelengebruik
3ECTS credits - Wetgeving, Sociale Zekerheid, Deontologie & Ethiek

Wet. denken en onderzoek 1

Wet. denken en onderzoek 1

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 3 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Farmaco-economie FZ GO(zonder apotheekstage)

Keuzevakken 1

Keuzevakken 1
Studenten dienen 6ECTS te selecteren uit deze lijst.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Keuzeblok 1MA 6ECTS
3ECTS credits - Keuzeblok 1MA 3ECTS
3ECTS credits - Redelijk eigenzinnig. Nadenken over Mens en Maatschappij

Terug naar boven


Master 2 farmaceutische zorg/apotheker / 61 studiepunten

Master 2 farmaceutische zorg/apotheker / 61 studiepunten

Om deze module af te werken, moet de student 61 ECTS credits behalen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 61 ECTS credits worden geselecteerd.

24ECTS credits - Masterproef 24 ECTS
30ECTS credits - Officinastages en casuïstiek
3ECTS credits - Management van de apotheek
4ECTS credits - Geïntegreerde farmacologie en farmacotherapie II

Terug naar boven