Faculteit Geneeskunde en Farmacie

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO
TOELATINGSPROEF GENEESKUNDE

Overzicht inhoud van dit studieplan

Studenten die zich inschrijven voor de bachelor in de geneeskunde moeten geslaagd zijn voor het toelatingsexamen geneeskunde.
Studenten die voor een eerste maal inschrijven worden enkel toegelaten om studiedelen van Bachelor I te selecteren in hun eerste jaar.
Indien minder dan 30 SP verworven werden in Bachelor I kan enkel ingeschreven worden voor de resterende vakken van Bachelor I waarvoor geen credit werd bekomen.
Pas vanaf 30 verworven studiepunten in Bachelor I is het ook toegelaten om vakken van Bachelor II en Bachelor III te kiezen, rekening houdend met de voor deze vakken gedefinieerde inschrijvingsvereisten. Echter, aanvulling met vakken van een hoger studiejaar is slechts toegelaten tot een maximum van 66 SP.
Bij het combineren van studiedelen uit verschillende modeltrajecten moet rekening gehouden worden met de mogelijke overlap van de practica. Het is de verantwoordelijkheid van de student zelf om na te gaan of er in een studiedeel practica vervat zitten en dergelijke overlappingen te vermijden! Practica (met verplichte aanwezigheid) van twee verschillende modeltrajecten zijn over het algemeen NIET combineerbaar. Het studiedeel uit het vorige laagste jaar krijgt in dit geval ALTIJD voorrang op dit van het hogere jaar.
Wend je tot de studietrajectbegeleider om uitsluitsel te krijgen in geval van enige twijfel.


Eerste Bachelor Geneeskunde (6 jaar)

Eerste Bachelor Geneeskunde (6 jaar)

Om deze module af te werken, moet de student 59 ECTS credits behalen.

Medische kennis

In de leerlijn ‘Medische Kennis’ komen vooral studiedelen aan bod die je voldoende basiskennis doen verwerven over de bouw, de ontwikkeling en het functioneren van cellen en het menselijk lichaam in ziekte en gezondheid. Er wordt eveneens een eerste keer ingegaan op de verschillende behandelingsmogelijkheden.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 42 ECTS credits worden geselecteerd.

5ECTS credits - Out-of-the-box
10ECTS credits - De cel: Biomoleculen en metabolisme
6ECTS credits - De Cel: Structuur en Functie
6ECTS credits - De cel: Moleculaire biologie en signaaltransductie
7ECTS credits - De cel: Van cel tot weefsel
8ECTS credits - Anatomie van het bewegingsstelsel

Wetenschappelijke lijn

In de ‘Wetenschappelijke Lijn’ komen studiedelen aan bod die gericht zijn op de verschillende aspecten van wetenschappelijk onderzoek. De student leert meer over de methodologie van wetenschappelijk onderzoek, maakt kennis met het klinisch denken en krijgt een eerste inzicht in de samenhang van klinische inzichten en wetenschappelijk onderzoek.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 11 ECTS credits worden geselecteerd.

11ECTS credits - Evidence based medicine: methodologie van wetenschappelijk onderzoek

Lijn stages en medische vaardigheden

De leerlijn ‘Stages en Medische Vaardigheden’ laat de studenten een eerste maal kennismaken met de praktijk. Er wordt een basis aan medische handelingen aangeleerd en de eerste stages worden doorlopen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Klinische vaardigheden en stages I

Terug naar boven