Faculteit Recht en Criminologie

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme rechten

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Master of Laws in de rechten.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Laws in de rechten.

Overzicht inhoud van dit studieplan

De opleiding Master in de Rechten - Economisch Recht (120 SP) bestaat uit 7 modules:
1) Verplichte vakken en vaardigheden
2) Franstalige module
3) Verbredende kennis
4) Reflectievakken
5) Juridische studiedelen gespecialiseerd - Economisch Recht
6) Keuzevakken II: Opleidingsspecifiek en verbredend
7) Masterproef


Verplichte vakken en vaardigheden

Deze studiedelen maken deel uit van het modeltraject eerste master in de Rechten en zijn verplicht af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Internationaal privaatrecht
6ECTS credits - Socialezekerheidsrecht
6ECTS credits - Masterproef I: onderzoeksplan
6ECTS credits - Vennootschapsrecht

Terug naar boven


Franstalige module

Dit studiedeel maakt deel uit van het modeltraject eerste master in de Rechten. Studenten nemen verplicht 6 studiepunten op binnen deze module en kunnen kiezen uit 'Bruxelles: la ville et le droit' of een vak gedoceerd aan de ULB. Studenten die kiezen voor een ULB-vak, geven voor de deadline van vakkenregistratie hun keuze door via het formulier op deze pagina: https://student.vub.be/faculteit-recht-en-criminologie#reglementen-en-formulieren

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Bruxelles: la ville et le droit
6ECTS credits - Extern studiedeel (6 studiepunten)

Terug naar boven


Verbredende kennis

Deze studiedelen maken deel uit van het modeltraject eerste master in de Rechten. De student dient minimum 12 studiepunten uit deze lijst te kiezen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Grondige studie vennootschapsbelasting
6ECTS credits - Internationale bescherming van de Rechten van de Mens
6ECTS credits - Financieel-economisch recht
6ECTS credits - Verzekeringsrecht
6ECTS credits - Sustainability: an Interdisciplinary Approach
6ECTS credits - Handelsmissie

Terug naar boven


Reflectievakken

De student dient voor 12 studiepunten (minimum twee reflectievakken) te volgen. De student neemt een reflectievak (6 SP) op in het modeltraject eerste master in de Rechten en een reflectievak (6 SP) in het modeltraject tweede master in de Rechten.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Legal Theory
6ECTS credits - EUTOPIA Learning Unit - Rechtsgeschiedenis
3ECTS credits - Forensische psychiatrie
3ECTS credits - Forensisch welzijnswerk
6ECTS credits - Wetgevingsleer en -techniek
6ECTS credits - Inleiding in gender- en diversiteitsstudies
6ECTS credits - Designing, Proposing and Presenting Research
6ECTS credits - Veiligheid, terrorisme en mensenrechten
6ECTS credits - Rechtsfilosofie

Terug naar boven


Juridische studiedelen gespecialiseerd – Economisch Recht

Deze studiedelen behoren tot het modeltraject eerste en tweede master in de Rechten en zijn verplicht af te werken. De student neemt in het modeltraject eerste master het vak 'Intellectuele Rechten' op. De andere vier vakken worden opgenomen in het modeltraject tweede master in de Rechten.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 30 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - International and Comparative Economic Law
6ECTS credits - Ethiek sociaaleconomische ordening
6ECTS credits - Intellectuele rechten
6ECTS credits - Selected topics of Company Law
6ECTS credits - Law and money

Terug naar boven


Keuzevakken II: Opleidingsspecifiek en verbredend

De student dient voor 18 studiepunten te kiezen uit andere afstudeerrichtingen. De student kiest in het modeltraject eerste master één keuzevak uit een andere afstudeerrichting en in het modeltraject tweede master twee keuzevakken uit een andere afstudeerrichting.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Theoretische Criminologie en victimologie
6ECTS credits - Juridische aspecten van de Europese eenmaking, capita selecta
6ECTS credits - Europees mededingingsrecht
6ECTS credits - Europees recht II
6ECTS credits - International Law II
6ECTS credits - Bijzondere vraagstukken uit het volkenrecht en de internationale instellingen
6ECTS credits - Sociaal statuut van de zelfstandigen
6ECTS credits - Sociaal handhavings- en procesrecht
6ECTS credits - European Labour and Employment Law
6ECTS credits - Grondrechtelijk en Europees socialezekerheidsrecht
6ECTS credits - Jeugdrecht en jeugdcriminologie
6ECTS credits - Economisch en financieel strafrecht
6ECTS credits - Bijzondere vraagstukken uit het strafprocesrecht
6ECTS credits - Comparative Criminal Law and Criminal Procedure
6ECTS credits - Bijzondere strafwetten en strafprocedures
6ECTS credits - Bijzonder strafrecht
6ECTS credits - Vereffening en verdeling
6ECTS credits - Penologie en penitentiair recht
6ECTS credits - Gezondheidsrecht
6ECTS credits - Alternatieve geschillenbeslechting
6ECTS credits - Selected Topics of Obligations and Contract Law
6ECTS credits - Grondige studie BTW
6ECTS credits - International and European Tax Law
6ECTS credits - Grondige studie personenbelasting
6ECTS credits - Fiscale bevoegdheid
6ECTS credits - Bijzondere vraagstukken uit het collectief en individueel arbeidsrecht
6ECTS credits - Juridische Aspecten van de Informatiemaatschappij
6ECTS credits - Fiscaal handhavingsrecht en procedure
6ECTS credits - Politiestudies
6ECTS credits - Klimaat- en omgevingsrecht
6ECTS credits - Migratierecht
6ECTS credits - Legal Professionals in the Digital Age. (Regulatory Framework and Capita Selecta)
6ECTS credits - Legal, Ethical and Social Issues of Artificial Intelligence
6ECTS credits - The Augmented Human - Health, Technology and the Law
6ECTS credits - Privacy and Data Protection Law
6ECTS credits - The Use of Genomic Data - Ethical and Legal Issues
6ECTS credits - Theoretische Criminologie en victimologie
6ECTS credits - Rechtsbescherming tegenover de overheid
6ECTS credits - Economisch publiekrecht
6ECTS credits - European Public law

Terug naar boven


Masterproef

Dit studiedeel behoort tot het modeltraject tweede master in de Rechten en kan pas opgenomen worden indien de student zich in de afstudeerfase bevindt, of met andere woorden wanneer de student alle andere studiedelen uit het programma reeds heeft opgenomen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

18ECTS credits - Masterproef II: Scriptie

Terug naar boven