Faculteit Recht en Criminologie

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Academic Bachelor's programme rechten

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Schakelprogramma Master of Laws in de rechten.

U kan eveneens inschrijven voor dit studieplan na het volgen van het Voorbereidingsprogramma Master of Laws in de rechten.

Overzicht inhoud van dit studieplan

De opleiding Master in de Rechten - Dual Master in Comparative and Financial Law bestaat uit 8 onderdelen:
1) Juridische studiedelen verdiepend
2) Keuzevakken I: ULB
3) Keuzevakken II: Verbredende kennis
4) Reflectievak
5) Keuzevak andere afstudeerrichting
6) Juridische studiedelen Gespecialiseerd – Dual Master VUB
7) Juridische studiedelen Gespecialiseerd – Dual Master Leeds
8) Masterproef


Verplichte vakken en vaardigheden

Deze studiedelen maken deel uit van het modeltraject eerste master in de Rechten en zijn verplicht af te werken.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Internationaal privaatrecht
6ECTS credits - Socialezekerheidsrecht
6ECTS credits - Masterproef I: onderzoeksplan
6ECTS credits - Vennootschapsrecht

Terug naar boven


Franstalige module

Dit studiedeel maakt deel uit van het modeltraject eerste master in de Rechten. Studenten nemen verplicht 6 studiepunten op binnen deze module en kunnen kiezen uit 'Bruxelles: la ville et le droit' of een vak gedoceerd aan de ULB. Studenten die kiezen voor een ULB-vak, geven voor de deadline van vakkenregistratie hun keuze door via het formulier op deze pagina: https://student.vub.be/faculteit-recht-en-criminologie#reglementen-en-formulieren

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Bruxelles: la ville et le droit
6ECTS credits - Extern studiedeel (6 studiepunten)

Terug naar boven


Verbredende kennis

Deze studiedelen maken deel uit van het modeltraject eerste master in de Rechten. De student dient minimum 12 studiepunten uit deze lijst te kiezen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 12 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Grondige studie vennootschapsbelasting
6ECTS credits - Internationale bescherming van de Rechten van de Mens
6ECTS credits - Financieel-economisch recht
6ECTS credits - Verzekeringsrecht
6ECTS credits - Sustainability: an Interdisciplinary Approach
6ECTS credits - Handelsmissie

Terug naar boven


Reflectievakken

De student dient voor 6 studiepunten aan de VUB te volgen. De student neemt het reflectievak (6 SP) op in het modeltraject eerste master in de rechten.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Legal Theory
6ECTS credits - EUTOPIA Learning Unit - Rechtsgeschiedenis
3ECTS credits - Forensische psychiatrie
3ECTS credits - Forensisch welzijnswerk
6ECTS credits - Wetgevingsleer en -techniek
6ECTS credits - Inleiding in gender- en diversiteitsstudies
6ECTS credits - Designing, Proposing and Presenting Research
6ECTS credits - Veiligheid, terrorisme en mensenrechten
6ECTS credits - Rechtsfilosofie

Terug naar boven


Keuzevakken andere afstudeerrichting

De student dient voor 6 studiepunten te kiezen uit andere afstudeerrichtingen. De student kiest in het modeltraject eerste master één keuzevak uit een andere afstudeerrichting.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 6 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Fiscale bevoegdheid
6ECTS credits - Ethiek sociaaleconomische ordening
6ECTS credits - International and Comparative Economic Law
6ECTS credits - Selected topics of Company Law
6ECTS credits - Bijzonder strafrecht
6ECTS credits - Bijzondere strafwetten en strafprocedures
6ECTS credits - Comparative Criminal Law and Criminal Procedure
6ECTS credits - Bijzondere vraagstukken uit het strafprocesrecht
6ECTS credits - Economisch en financieel strafrecht
6ECTS credits - Grondrechtelijk en Europees socialezekerheidsrecht
6ECTS credits - Grondige studie personenbelasting
6ECTS credits - European Labour and Employment Law
6ECTS credits - Sociaal handhavings- en procesrecht
6ECTS credits - Sociaal statuut van de zelfstandigen
6ECTS credits - Bijzondere vraagstukken uit het volkenrecht en de internationale instellingen
6ECTS credits - International Law II
6ECTS credits - Europees recht II
6ECTS credits - Europees mededingingsrecht
6ECTS credits - Juridische aspecten van de Europese eenmaking, capita selecta
6ECTS credits - Theoretische Criminologie en victimologie
6ECTS credits - Politiestudies
6ECTS credits - International and European Tax Law
6ECTS credits - Penologie en penitentiair recht
6ECTS credits - Jeugdrecht en jeugdcriminologie
6ECTS credits - Kwantitatief criminologisch onderzoek
6ECTS credits - Bijzondere vraagstukken uit het collectief en individueel arbeidsrecht
6ECTS credits - Law and money
6ECTS credits - Juridische Aspecten van de Informatiemaatschappij
6ECTS credits - Fiscaal handhavingsrecht en procedure
6ECTS credits - Klimaat- en omgevingsrecht
6ECTS credits - Economisch publiekrecht
6ECTS credits - Grondige studie BTW
6ECTS credits - European Public law
6ECTS credits - Migratierecht
6ECTS credits - Selected Topics of Obligations and Contract Law
6ECTS credits - Alternatieve geschillenbeslechting
6ECTS credits - Gezondheidsrecht
6ECTS credits - Vereffening en verdeling
6ECTS credits - Intellectuele rechten

Terug naar boven


Juridische studiedelen Gesp. – Dual Master in Comp. Corp. & Fin. Law

Deze studiedelen behoren tot het modeltraject Tweede Master in de Rechten en kunnen pas opgenomen worden indien de student reeds geslaagd is op “Juridische studiedelen verdiepend I” en “juridische studiedelen verdiepend II”.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - International and Comparative Economic Law
6ECTS credits - Selected topics of Company Law
6ECTS credits - Law and money
3ECTS credits - International Investment Law

Terug naar boven


Keuzevakken II: University of Leeds

Deze studiedelen behoren tot het modeltraject Tweede Master in de Rechten en kunnen pas opgenomen worden indien de student reeds geslaagd is op "Juridische studiedelen verdiepend I" en "juridische studiedelen verdiepend II".

De student dient minimum 24 Studiepunten te kiezen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 24 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Competition Law
6ECTS credits - Copyright and File-sharing
6ECTS credits - International Insolvency Law
6ECTS credits - International Banking Law: The Regulatory Framework
6ECTS credits - International Banking Law: Capital Markets and Loans
6ECTS credits - International Corporate Governance
6ECTS credits - International Corporate Rescue
6ECTS credits - International and European Business taxation
6ECTS credits - International Law of Foreign Investment
6ECTS credits - World Trade Organisation Law

Terug naar boven


Masterproef

Dit studiedeel behoort tot het modeltraject tweede master in de Rechten en kan pas opgenomen worden indien de student zich in de afstudeerfase bevindt, of met andere woorden wanneer de student alle andere studiedelen uit het programma reeds heeft opgenomen.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

18ECTS credits - Masterproef II: Scriptie

Terug naar boven