Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

Professional Bachelor's programme
Academic Bachelor's programme

Overzicht inhoud van dit studieplan

Toelatingsvoorwaarden: alle bachelors (=+ masters en licentiaten).
Verkorte Bachelor Arbeids- en organisatiepsychologie

In totaal, omvat dit studieplan 120 ECTS credits.


BA PSY - Verkort - Arbeids- en organsiatiepsychologie

BA PSY - Verkort - Arbeids- en organsiatiepsychologie

Om deze module af te werken, moet de student 120 ECTS credits behalen.

2de Verkorte Bachelorjaar

2de Verkorte Bachelorjaar

uitwisseling met ULB voor de vakken:
Differentiële psychologie
Gezondheidspsychologie
Principles of Human Resources Management
indien je dit wil doen -> mailen naar facpe@vub.be "uitwisselingsvakken ULB".

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Menselijke biologie en genetica
6ECTS credits - Research Methods and Techniques II: Quantitative Methods
6ECTS credits - Differentiële psychologie
6ECTS credits - Klinische psychiatrie
6ECTS credits - Organisatie van de hulpverlening
6ECTS credits - Onderzoeksmethoden en -technieken I: psychometrie
6ECTS credits - Gezondheidspsychologie
6ECTS credits - Sociale psychologie I: sociale cognitie
6ECTS credits - Cognitieve psychologie
6ECTS credits - Statistiek II: kansrekening en inductieve statistiek

3de Verkorte Bachelorjaar

3de Verkorte Bachelorjaar

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 42 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Evidence-based kritisch handelen
3ECTS credits - Cross-culturele en grootstedelijke psychologie
3ECTS credits - Theoretische en historische grondslagen van de psychologie
6ECTS credits - Statistiek IV: multivariate data-analyse
6ECTS credits - Statistiek III: univariate data-analyse
6ECTS credits - Social psychology II: Relations
6ECTS credits - Biologische psychologie II: functies
6ECTS credits - Psychologische gespreksvoering en interactionele vaardigheden

Arbeids- en organisatiepsychologie

Arbeids- en organisatiepsychologie

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 18 ECTS credits worden geselecteerd.

6ECTS credits - Principles of Human Resource Management
6ECTS credits - HRM in de praktijk
6ECTS credits - Arbeids- en organisatiepsychologie

Terug naar boven