Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijven voor dit studieplan is mogelijk indien u een van de onderstaande diploma's heeft behaald:

ASO
BSO
KSO
TSO

Overzicht inhoud van dit studieplan

Het modeltraject Bachelor of Science in de Psychologie (totaal 180 studiepunten) bestaat uit 3 jaar:

1ste en 2de BA Psychologie: enkel verplichte vakken.
3de BA, waar een verdieping a.h.v. 1 profiel (15 SP of 3 verplichte vakken) dient gekozen te worden.
en minimum 3 SP of 1 keuzevak uit gans de VUB.

De student dient geslaagd te zijn voor de 3 bachelorjaren (minimum 180 SP) van het modeltraject om het bachelordiploma te behalen. De student dient hierbij de prerequisites of verplicht voorgaande vakken (inschrijvingsvereisten) te respecteren. De student wordt ten zeerste aangeraden het modeltraject te volgen.

Dit studietraject wordt NIET in avondonderwijs aangeboden.

Programmawijzigingen psychologie met ingang van 2021/2022
 
ZIE FACULTAIRE WEBSITE VOOR TABEL OUD NIEUW PROGRAMMA. 

Alle geslaagde vakken en studiepunten blijf je behouden en zijn reeds verworven studiepunten. Je zal dus geen extra vakken/studiepunten moeten opnemen.

Vakken die blijven bestaan of nog gegeven worden, mag je afwerken. Een vak dat niet meer gegeven wordt moet je vervangen door een nieuw vak. Of méér dan 180 SP of 120 SP moeten doen in je bachelor of master (idem voor de verkorte programma’s).
 
Keuzevakken en vrijstellingen blijven ook behouden.
 
De inhouden van en prerequisites voor de nieuwe vakken moeten nog bepaald worden. De update van de ECTS-fiches gebeurt door de professoren in mei voorafgaand aan het nieuwe jaar dat start op 20 september 2021.
  
Er zullen verschillende groepssessies georganiseerd worden, telkens een aparte sessie per groep studenten. Individuele afspraken zullen niet mogelijk zijn.


1ste bachelorjaar (1BA PSY)

Alle studenten die de bacheloropleiding in de Psychologie aanvatten dienen te starten met het 1ste bachelorjaar van het modeltraject (11 verplichte vakken of studiedelen).

Inleiding tot de educatiewetenschappen = Inleiding tot de pedagogische wetenschappen.
Logica en wetenschapsfilosofie is niet langer 4 SP maar 3 SP.Studenten die niet geslaagd waren in 1ste bachelor voor Statistiek I voor de gedragswetenschappen met 9 SP moeten de 2 nieuwe vakken volgen of de opgesplitste 9 SP naar: Statistek I: meetschalen en beschrijvende statistiek sem. 1 6 SP én Statistiek II: kansrekening en inductieve statistiek sem. 2 6 SP.

Studenten die niet geslaagd waren in het 1ste jaar voor Biologische psychologie I met 3 SP moeten de nieuwe Biologische psychologie I: inleiding volgen met 6 SP sem. 2.

Studenten die niet geslaagd waren in het 1ste jaar moeten Ontwikkelingspsychologie in het 1ste jaar volgen.
Inleiding tot de orthopedagogiek gaat naar het 2de jaar.
Gezondheidspsychologie gaat naar het 3de jaar.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Inleiding tot de pedagogische wetenschappen
6ECTS credits - Statistiek II: kansrekening en inductieve statistiek
6ECTS credits - Statistiek I: meetschalen en beschrijvende statistiek
6ECTS credits - Ontwikkelingspsychologie
6ECTS credits - Menselijke biologie en genetica
6ECTS credits - Sociologie I
3ECTS credits - Logica en wetenschapsfilosofie
6ECTS credits - Onderzoeksmethoden en -technieken I: psychometrie
6ECTS credits - Sociale psychologie I: sociale cognitie
6ECTS credits - Algemene psychologie
6ECTS credits - Biologische psychologie I: inleiding

Terug naar boven


2de bachelorjaar (2BA PSY)

Studenten kunnen het 2de bachelorjaar van het modeltraject aanvatten, rekeninghoudend met de prerequisites of verplicht voorgaande vakken (inschrijvingsvereisten).

Studenten die Inleiding tot de orthopedagogiek deden in hun 1ste jaar moeten het in hun 2de jaar vervangen door Ontwikkelingspsychologie.

Social psychology II: relations = +3SP. Persoonlijkheidspsychologie = -3SP.

Kinder- en jeugdhulpverlening = Organisatie van de hulpverlening en gaat naar het 3de jaar profiel klinische psychologie.

Statistiek voor de gedragswetenschappen II (oud programma 2de jaar) = Statistiek III: univariate data-analyse nieuw programma 2de jaar.

Uit de hieronder genoemde cursussen, moet voor ten minste 60 ECTS credits worden geselecteerd.

3ECTS credits - Persoonlijkheidspsychologie
3ECTS credits - Theoretische en historische grondslagen van de psychologie
3ECTS credits - Cross-culturele en grootstedelijke psychologie
6ECTS credits - Statistiek III: univariate data-analyse
3ECTS credits - Projectweek I
6ECTS credits - Arbeids- en organisatiepsychologie
6ECTS credits - Inleiding tot de orthopedagogiek
6ECTS credits - Biologische psychologie II: functies
6ECTS credits - Cognitieve psychologie
6ECTS credits - Klinische psychiatrie
6ECTS credits - Research Methods and Techniques II: Quantitative Methods
6ECTS credits - Social psychology II: Relations

Terug naar boven