6 ECTS credits
150 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4023762DNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een inleidend master niveau.