6 ECTS credits
150 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4023539EER voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend master niveau.
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 4023540EEW voor werkstudenten in het 1e semester met een verdiepend master niveau.