3 ECTS credits
78 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1023182ANR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.