7 ECTS credits
210 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4023161FNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.