3 ECTS credits
90 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1022214CNW voor werkstudenten in het 1e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 1022215CNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.