3 ECTS credits
75 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 3021571DNW voor werkstudenten in het 1e semester met een inleidend master niveau.