6 ECTS credits
168 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021467CNR voor alle studenten in het 2e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.