6 ECTS credits
162 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1021150AER voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 1023098BEW voor werkstudenten in het 2e semester met een verdiepend bachelor niveau.