6 ECTS credits
150 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4023251DNW voor werkstudenten in het 2e semester met een inleidend master niveau.
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 4023252DNR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend master niveau.