3 ECTS credits
90 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4020619FNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester van een oneven academiejaar (bvb. 2013-2014) met een gespecialiseerd master niveau.