5 ECTS credits
150 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4019920DNR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend master niveau.
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 4020018FEW voor werkstudenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.