12 ECTS credits
340 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1019867CNR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een gespecialiseerd bachelor niveau.