5 ECTS credits
150 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 4019841ENR voor alle studenten in het 2e semester met een verdiepend master niveau.