3 ECTS credits
87 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 3019726DNR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend master niveau.
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 3019727DNW voor werkstudenten in het 1e semester met een inleidend master niveau.