6 ECTS credits
152 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4018703FNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.