6 ECTS credits
165 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4018301FER voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 4018302FEW voor werkstudenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.