6 ECTS credits
150 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 6017486FER voor alle studenten in het 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 6023128FEW voor werkstudenten in het 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.