6 ECTS credits
157 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4017059DNW voor werkstudenten in het 1e semester met een inleidend master niveau.
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 4016540ENR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend master niveau.