6 ECTS credits
180 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 9017084DNR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend master niveau.