6 ECTS credits
151 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4016230FNR voor alle studenten in het 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.