5 ECTS credits
135 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4016109DNR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend master niveau.