6 ECTS credits
150 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1016032AEW voor werkstudenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 1016033AER voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.