6 ECTS credits
177 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 1015406ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.