5 ECTS credits
150 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1015254ANW voor werkstudenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 1015255ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.