6 ECTS credits
152 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4015134DNW voor werkstudenten in het 2e semester met een inleidend master niveau.