5 ECTS credits
144 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4014938FNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.