30 ECTS credits
900 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4012699ENR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een verdiepend master niveau.