6 ECTS credits
150 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4012536FNW voor werkstudenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 4012537FNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.