3 ECTS credits
80 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4012239FNR voor alle studenten in het 1e semester met een gespecialiseerd master niveau.