6 ECTS credits
157 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1009684AEW voor werkstudenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 1009685AER voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.