6 ECTS credits
180 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4020143FNW voor werkstudenten in het 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 4020144FNR voor alle studenten in het 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.