6 ECTS credits
177 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1020399ANW voor werkstudenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.