6 ECTS credits
180 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 1008988ANR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.