3 ECTS credits
90 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4008168ENR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend master niveau.