3 ECTS credits
86 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4018346DNR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend master niveau.