6 ECTS credits
153 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 4019534FNW voor werkstudenten in het 2e semester met een gespecialiseerd master niveau.