7 ECTS credits
175 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4004072ENR voor alle studenten in het 1e en 2e semester met een verdiepend master niveau.