3 ECTS credits
80 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 3020308DNW voor werkstudenten in het 1e semester met een inleidend master niveau.