6 ECTS credits
175 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 1000364ANR voor alle studenten in het 1e semester met een inleidend bachelor niveau.