6 ECTS credits
154 u studietijd

Dit studiedeel wordt als volgt aangeboden:
Aanbieding 2 met studiegidsnummer 1000309ANR voor alle studenten in het 2e semester met een inleidend bachelor niveau.