6 ECTS credits
168 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 1024059BNR voor alle studenten in het 1e semester met een verdiepend bachelor niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Inschrijvingsvereisten
Je hebt ‘Logica en formele systemen’ gevolgd, alvorens ‘Kennispresentatie en redeneren’ op te nemen.
Onderwijstaal
Nederlands
Faculteit
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
Verantwoordelijke vakgroep
Computerwetenschappen
Onderwijsteam
Bart Bogaerts (titularis)
Onderdelen en contacturen
26 contacturen Hoorcollege
26 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
Inhoud

INHOUD:

De cursus bestaat uit twee grote delen. Het eerste deel focust op modelleren van, en redeneren met, kennis gebruik makende van (uitbreidingen) van predicatenlogica. 
Het tweede deel van de cursus focust op het redeneren over kennis (in multi-agent systemen). 

Introductie tot kennisrepresentatie

 • De kernbegrippen
  • Wat is kennis?
  • Wat is kennisrepresentatie?
  • Wat is Redeneren
 • Waarom kennisrepresentatie en redeneren? 
  • De kennisbankhypothese
  • Kennisbanksystemen
  • Voor- en nadelen
 • De rol van logica in KR


DEEL 1: Modelleren met predicatenlogica

Modelleren 

 • Kernbegrippen
 • Een simpele modelleertaal
 • Het gebruik van informatie
 • Formele specificaties
   

Predicatenlogica en Uitbreidingen

 • Een korte geschiedenis
 • Eerste-orde logica (herhaling) 
 • Pragmatiek
 • Uitbreidingen van eerste-orde logica
 • Voorbeeld toepassingen
 • Axiomatizatie van veelvoorkomende structuren

Dynamische systemen modelleren in eerste-orde logica

 • De lineaire tijdscalculus
 • Het frame probleem 
 • Inertie uitdrukken als causale wetten
 • Inferentie met LTC 


DEEL 2: Redeneren over kennis

Introductie tot redeneren over kennis

 • Introductie
 • De modderige kinderen puzzel
 • Overzicht 

Een model van kennis

 • Het mogelijke-werelden-model 
 • Gemeenschappelijke en verdeelde kennis
 • De modderige kinderen (opnieuw)
 • Eigenschappen van kennis
 • Modderige kinderen, met geloof 

Kennis in multi-agent systemen

 • Uitvoeringen en systemen
 • Kennis in rekening brengen
 • Tijd in rekening brengen
 • Voorbeelden van systemen

 

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Aanbevolen) : Modelling of Complex Systems, Marc Denecker, (made available on canvas)
Handboek (Aanbevolen) : Reasoning About Knowledge, Fagin, Halpern, Moses, Vardi, MIT Press
Bijkomende info

NVT

Leerresultaten

Algemene competenties

 • De studenten kennen de rol van logica binnen kennisrepresentatie.
 • De studenten kennen verschillende stromingen binnen de kennisrepresentatie.
 • De studenten kunnen kennisrepresentatie technieken toepassen op nieuwe probleem domeinen.
 • De studenten kunnen kennis, gegeven in natuurlijke taal, omzetten naar een gepaste formele taal.
 • De studenten kunnen beoordelen welke kennisrepresentatietalen van toepassing zijn op welke soorten kennis.
 • De studenten kunnen kennisintensieve problemen oplossen aan de hand van generieke algoritmes.

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Andere bepaalt 80% van het eindcijfer

WPO Praktijkopdracht bepaalt 20% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Andere dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Examen met een wegingsfactor 1 en aldus 80% van het totale eindcijfer.

Binnen de categorie WPO Praktijkopdracht dient men volgende opdrachten af te werken:

 • Project met een wegingsfactor 1 en aldus 20% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

20% van de punten staat op een project over modelleren met uitbreidingen van eerste-orde logica. 

80% van de punten staan op het examen. 

 

Het examen bestaat uit oefeningen en theorie. Sommige, maar niet alle, vragen worden mondeling verdedigd. 

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Bachelor in de artificiële intelligentie: Standaard traject