3 ECTS credits
75 u studietijd

Aanbieding 1 met studiegidsnummer 3021571DNW voor werkstudenten in het 1e semester met een inleidend master niveau.

Semester
1e semester
Inschrijving onder examencontract
Niet mogelijk
Beoordelingsvoet
Beoordeling (0 tot 20)
2e zittijd mogelijk
Ja
Onderwijstaal
Engels
Faculteit
Faculteit Sociale Wetensch & SolvayBusinessSchool
Verantwoordelijke vakgroep
Business
Onderwijsteam
Filip Sans
Stefanie Ceustermans (titularis)
Onderdelen en contacturen
9 contacturen Hoorcollege
9 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
66 contacturen Zelfstudie en externe werkvormen
Inhoud

This course provides an introduction to the basic principles of financial accounting. Accounting is the information system that measures business activities, processes the information into reports, and communicates the results to decision makers. Thus, accounting is the language of business. This course is designed to help you, as a manager, to understand accounting as the language of business. Specifically, this course will focus on accounting and the business environment, recording business transactions, the adjusting process, completing the accounting cycle, and merchandising operations & inventory. We will study such accounting procedures as transaction analysis, journal entries, and balance sheet and income statement preparation. The fundamental accounting equation will be used a central guiding principle throughout the course in order to explain new concepts and analyze transactions.The goal of the course is to discuss relevant subject matters, including “real world” examples from actual companies, and to present this information clearly and comprehensively. Thus, students will obtain a thorough grasp of the fundamentals of financial accounting.

Studiemateriaal
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : PowerPoint Presentations _ Introduction to Accounting and Finance, Canvas, 2018
Handboek (Vereist) : Horngren's Financial & Managerial Accounting, T.L. Miller-Nobles, B. L. Mattison and E.M. Matsumura, 6de, Pearson, 9781292270746, 2018
Bijkomende info

.

Leerresultaten

General competences

After studying this course, students should be able to:

  • explain why accounting is important and list the users of accounting information;
  • describe the accounting equation and use it to analyze transactions;
  • explain and apply accounting concepts, principles and conventions;
  • record accounting transactions and prepare financial statements;
  • analyze, interpret and communicate the information contained in the financial statements;
  • describe the importance of capital investments and the capital budgeting process;
  • evaluate investments using different capital budgeting methods (payback, accounting rate of return, net present value and internal rate of return).

Beoordelingsinformatie

De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Schriftelijk bepaalt 100% van het eindcijfer

Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:

  • Written Exam met een wegingsfactor 100 en aldus 100% van het totale eindcijfer.

Aanvullende info mbt evaluatie

.

Toegestane onvoldoende
Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.

Academische context

Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Voorbereidingsprogramma Master of Science in Management: Academische Master (enkel aangeboden in het Engels)
Voorbereidingsprogramma Master of Science in Management: Academische Bachelor (enkel aangeboden in het Engels)